EMAIL ADRESA info@imp-coils.com
POZOVITE NAS 00387 62 126 645
RADNO VRIJEME PON-PET 7:30 do 16:00
APLICATIONS

Proizvodni program

IZMJENJIVAČ TOPLOTE

Proizvodnja izmjenjivača toplote IMP Coils d.o.o. Sarajevo dijele se u dva pravca i to:

Poluproizvod za kompletiranje gotovog proizvoda ,kao što su klima komore, vazdušne zavjese, kaloriferi, ventilatorski konvektor, dry cooler

Izmjenjivač toplote kao gotov proizvod

Funkcija izmjenjivača toplote je prenos toplote “medij – zrak“ odnosno “ zrak – medij“, ovisno zahtjevu krajnjeg korisnika. Naziv izmjenjivača toplote je ovisna od funkcije izmjenjivača toplote i to za:

zagrijavanje zraka oznaka GV (medij voda);
hlađenje zraka oznaka HV (medij voda);
zagrijavanje zraka oznaka KF (medij freon);
hlađenje zraka oznaka DUF (medij freon) i
zagrijavanje zraka oznaka GP (medij vodena para)

KALORIFERI

Kaloriferi služe za zagrijavanje, hlađenje i ventilaciju objekata, kao što su fabričkih hala, radionica, hangara, skladišta, garaža i sličnih prostorija. Proizvode se u pet veličina: 140, 250, 400, 650 i 1000. Mogu da budu izrađeni sa grijačem na vodu sa 2, 3 i 4 reda cijevi, grijačem na paru sa 2 reda cijevi.

Izrađujemo široku paletu tipova i izvedbi za dvocijevne sisteme:

Izvedba samo za unutrašnji zrak,
Izvedba mješanja unutrašnjeg i svježeg zraka, Izvedba samo za svježi zrak,
Sve izvedbe radimo u pet veličina: 140, 250, 400, 650,1000,
Izmjenjivači toplote se izrađuju sa grijačem na vodu sa 2 i 3 reda cijevi, grijačem na paru sa 2 reda cijevi, grijačem/hladnjakom sa 4 reda cijevi i hladnjakom sa 6 redova cijevi.

Modeli kalorifera

Model N kalolifera (za rad sa opticajnim zrakom) je osnovni tip, pogodan za primjenu na svim mjestima, gdje se ne zahtjeva dovod svježeg zraka. Žaluzine za usmjeravanje vazduha se prema potrebi usmjeravaju pojedinačno. Ugrađuju se na zid ili strop pomoću konzole . Ugradnja na zid primjerena je za grijanje i hlađenje, a na strop samo za grijanje

Tip M (za rad sa svježim, opticajnim i mješajućim zrakom) podesan je za grijanje, hlađenje i ventilaciju. Pomoću ugrađenih klapni može se, prema potrebi, podešavati mješavina svježeg i opticajnog zraka. Pokretanje obje klapne vrši se bezstepenim zakretanjem jedne poluge.
Ugradnja na zid primjerena je za grijanje i hlađenje, a na strop samo za grijanje.

Tip F (za rad sa svježim zrakom) se koristi isključivo za dovođenje i zagrijavanje svježeg zraka, a samim tim i za ventilaciju.
Ugradnja na zid primjerena je za grijanje i hlađenje, a na strop samo za grijanje.

Tip U (za rad sa opticajnim zrakom) podesan je za grijanje i hlađenje opticajnog zraka. Za razliku od osnovnog tipa N, ovdje imamo dodatnu komoru sa zaštitnim mrežicama preko kojih se doprema opticajni zrak.
Ugradnja na zid primjerena za grijanje i hlađenje, a na strop samo za grijanje.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja! DMD-team!!