EMAIL ADRESA info@imp-coils.com
POZOVITE NAS 00387 62 126 645
RADNO VRIJEME PON-PET 7:30 do 16:00
APLICATIONS

IZMJENJIVAČ TOPLOTE

Proizvod izmjenjivač toplote, u našoj proizvodnji, dijele se u dva pravca i to:
 Poluproizvod za kompletiranje gotovog proizvoda ,kao što su klima komore, vazdušne zavjese, kaloriferi,
ventilatorski konvektor, dry cooler
 Izmjenjivač toplote kao gotov proizvod
 Funkcija izmjenjivača toplote je prenos toplote “medij – zrak“ odnosno “ zrak – medij“, ovisno zahtjevu krajnjeg korisnika. Naziv
izmjenjivača toplote je ovisna od funkcije izmjenjivača toplote i to za:
– zagrijavanje zraka oznaka GV (medij voda);
– hladjenje zraka oznaka HV (medij voda);
– zagrijavanje zraka oznaka KF (medij freon);
– hladjenje zraka oznaka DUF (medij freon) i
– zagrijavanje zraka oznaka GP (medij vodena para)

Saznaj više

IZMJENJIVAČ TOPLOTE

kalolifer za proiz prog

KALOLIFERI

Kaloriferi služe za zagrijavanje, hlađenje i ventilaciju objekata, kao što su fabričkih hala, radionica, hangara, skladišta, garaža
i sličnih prostorija. Proizvode se u pet veličina: 140, 250, 400, 650 i 1000. Mogu da budu izrađeni sa grijačem na vodu sa 2, 3
i 4 reda cijevi, grijačem na paru sa 2 reda cijevi.
Izrađujemo široku paletu tipova i izvedbi za dvocijevne sisteme:
• Izvedba samo za unutrašnji zrak,
• Izvedba mješanja unutrašnjeg i svježeg zraka, Izvedba samo za svježi zrak,
• Sve izvedbe radimo u pet veličina: 140, 250, 400, 650,1000,
• Izmjenjivači toplote se izrađuju sa grijačem na vodu sa 2 i 3 reda cijevi, grijačem na paru sa 2 reda cijevi,
grijačem/hladnjakom sa 4 reda cijevi i hladnjakom sa 6 redovacijevi.

saznaj više

MODELI KALORIFERA

Tip N

Tip N (za rad sa opticajnim zrakom) je osnovni tip kalorifera, pogodan za primjenu na svim mjestima,
gdje se ne zahtjeva dovod svježeg zraka. Žaluzine za usmjeravanje vazduha se prema
potrebi usmjeravaju pojedinačno. Ugrađuju se na zid ili strop pomoću konzole t (vidjeti pribor).
Ugradnja na zid primjerena je za grijanje i hla enje, a na strop samo za grijanje.

Tip M (za rad sa svježim, opticajnim i mješajućim zrakom) Tip M podesan je za grijanje, hlađenje i ventilaciju.
Pomoću ugrađenih klapni može se, prema potrebi, podešavati mješavina svježeg i opticajnog zraka. Pokretanje obje
klapne vrši se bezstepenim zakretanjem jedne poluge. Ugradnja na zid primjerena je za grijanje i hlađenje, a
na strop samo za grijanje.

Tip F (za rad sa svježim zrakom) Tip F se koristi isključivo za dovođenje i zagrijavanje svježeg zraka, a samim tim i za ventilaciju. Ugradnja na zid primjerena je za grijanje i hlađenje, a na strop samo za grijanje.

Tip U (za rad sa opticajnim zrakom)
Tip U podesan je za grijanje i hlađenje opticajnog zraka. Za razliku od osnovnog tipa N, ovdje imamo dodatnu komoru sa
zaštitnim mrežicama preko kojih se doprema opticajni zrak.
Ugradnja na zid primjerena je za grijanje i hlađenje, a na strop samo za grijanje

IMP Coils Galerija

Galerija & IMP Coils

Mlada i ambiciozna kompanija, čiji stub čini tim inovativnih i mladih inženjera
IMP Coils vaš partner za proizvodnju i servisiranje proizvoda iz grupe grijanja,i rashladne tehnike.
Stručni i precizni radnici, omogućuju realizaciju svih zahtjeva po visokoevropskim standardima.

KARIJERA

Mi smo mlada kompanija sa modernim načelima poslovanja

NAŠE VRIJEDNOSTI

IMP Coils

Proizvodni proces je maksimalno usmjeren zahtjevima i potrebama klijentima. Naš primarni cilj je zadovoljan klijent/kupac, a to postižemo pažljivim slušanjem Vaših potreba i želja, te realizaciju i rješenje na najbolji moguć način.

Kvalitetni proizvodi
Kao uslov zadovoljne klijentele su kvalitetni proizvodni procesi i proizvodi. U tu svrhu biramo najbolje materijale i alate i najpreciznije pristupamo realizaciji zahtjeva.
Danas, proizvodni proces u IMP Coils d.o.o. Sarajevo, je prilagođen:

dvostrukom modelu proizvodnje,

standardnom i projektnom proizvodu,

usmjerenju ka zahtjevima projektanata,

pružanju tehničke podrške projektima,

što je imperativ zahtjevu tržišta i dosljedna primjena modela JIT (Just In Time) i QP (Quality Product).

Za postizanje prestižnih rezultata na tržištu, osnova su uposlenici koji su posvećeni poslu i čiji se rad adekvatno vrednuje. Zadovoljan uposlenik je primarni osnov za priču o zadovoljnoj klijenteli i kvaliteti. Konstantne obuke, treninzi i usavršavanje je ono čemu pridajemo posebnu pažnju i težimo konstatntnom napretku.

Iako, kao mlada kompanija u ovom obliku, kao tim Uniklima d.d iza sebe imamo mnoštvo uspješnih projekata i klijenata koji su ostali vjerni našim proizvodima. Jedan od naših vodećih principa je steći Vaše povjerenje i želju za stalnom saradnjom, na obostrano zadovoljstvo. Povjerenje je neophodno, ono nas čini pouzdanim i odgovornim partnerom našim klijenatima i doprinosi društvu.

UGOVOR O USLUGAMA

Ovdje možete preuzeti zahtjev za ugovor o uslugama kao pravna osoba.

REFERENCE

POUZDANI PARTNERI

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja! DMD-team!!